Gründer i havbruksnæringen

BlåbasenPLUSS er et fast-track program for gründere. Her kommer du tett på havbruksnæringa, og kan utvikle idéen din sammen med industrien. Dette øker dine sjanser for å lykkes og for å treffe riktig.

Havbruksbransjen er en endringsvillig bransje, åpen for idéer som forbedrer eller tar tak i utfordringer. Du kan få bistand til å teste /evaluere idé ut i fra bransjekunnskap, videreutvikle og tilpasse design/tjeneste til markedet, utvikle forretningsstrategi og finne eventuelle samarbeidspartnere / investorer.

«Når man sitter på Blåbasen kommer man tett på havbruksnæringa, noe jeg opplever har åpnet muligheter for oss og gitt et inspirerende arbeidsmiljø».

Vidar Myhre, gründer i SpillFree.

Testfasiliteter, kommersialisering

BlåbasenPLUSS har tilgang til landbasert anlegg, kundeevaluering og bransjekunnskap.

Rådgivning og finansieringshjelp

BlåbasenPLUSS kan bidra til å hente inn støtte fra virkemiddelapparatet og investorer.

Kontorplass og nettverk

13 etablerte havbruksbedrifter er samlet på Blåbasen. Du blir sittende sammen med disse.

Suksesshistorier:
Tjeldbergodden Rensefisk er i dag en bedrift med 12 ansatte som produserer rognkjeks for biologisk kontroll mot lakselus. Produksjonen skjer på Tjeldbergodden Biopark. Tjeldbergodden Rensefisk opererer et anlegg på 1500 kvadrat inklusive hus, administrasjon og produksjonshall. 
 
Greenshore betjener fiskeri- og havbruksnæringen, fartøy og anlegg. Selskapets portefølje består av en rekke ferdige produkter som er testet ut og leveres med stolthet. I tillegg skreddersyr Greenshore automasjonsløsninger og arbeider med innovasjon og ny-utvikling som løser utfordringer i havbruksnæringen.