Main Content

Blåbasen er et samlokaliseringstiltak for å samle bedrifter som ønsker å bidra til at norsk havbruk utvikler seg i en konkurransedyktig og bærekraftig retning. Blåbasen er et innovasjons- og kompetansesenter på havbruk i Midt-Norge.

Disse firmaene sitter her:

Bureau Veritas, Cflow Fish Handling AS, Clarity Wts, Frøy Gruppen, Greenshore, MarinAqua, Morefish, Mørenot / Hvalpsund, Måsøval Fiskeoppdrett AS, NSK Ship Design, PHARMAQ, Poseidon Oceansystems, Salsnes Filter, Sea Server AS, Spillfree, Tjeldbergodden Rensefisk og Ukap.

Vi holder til i Stiklestadveien 1 i Lade Teknopark, vis-á-vis EC Dahls bryggeri. Vi sitter i 5. etg og har totalt 50 kontorer, kursrom og flere møterom til disposisjon.

Ønsker du å sitte her? Ta kontakt!

Leder for Blåbasen: Helene Moe - helene@morefish.no

Administrative henvendelser: Kine Knudsen - kine@morefish.no

Internside