Main Content

Blåbasen er et samlokaliseringstiltak for å samle bedrifter som ønsker å bidra til at norsk havbruk utvikler seg i en konkurransedyktig og bærekraftig retning. Blåbasen er et innovasjons- og kompetansesenter på havbruk i Midt-Norge.

Disse firmaene sitter her:

BioFarm Systems AS, Botngaard, CADperfect, Clarity Wts, Greenshore, Morefish, Måsøval Fiskeoppdrett AS, Norsk Havservice, NSK Ship Design, PHARMAQ, Salsnes Filter, Sea Server AS, Spillfree, Tjeldbergodden Rensefisk og Sterner.

Vi holder til i Stiklestadveien 1 i Lade Teknopark, vis-á-vis EC Dahls bryggeri. Vi sitter i 5. etg og har totalt 50 kontorer, kursrom og flere møterom til disposisjon.

Ønsker du å sitte her? Ta kontakt!

Leder for Blåbasen: Helene Moe - helene@morefish.no

Administrative henvendelser: Kine Knudsen - kine@morefish.no

Internside